[afgerond] Spoed werkzaamheden in de nacht van 22-10-2014

In de nacht van 22-10-2014 op 23-10-2014 zal er tussen 00:00 en 07:00 onderhoud uitgevoerd worden aan het netwerk van een van onze leveranciers.

Tijdens het onderhoud zullen er werkzaamheden worden verricht aan het netwerk in het datacenter. Tijdens deze werkzaamheden vindt er een upgrade plaats van core switches van onze leverancier op deze locatie.

Deze werkzaamheden, noodzakelijk ter verbetering en uitbreiding van ons netwerk, hebben een \”Service Affecting” (SA) karakter.

Impact: de impact is op te delen als volgt:

Uw Managed VoIP verbindingen zullen tot maximaal 2 uur niet beschikbaar zijn.

Naar verwachting zullen er enkele hiccups (switch-overs i.v.m. redundantie) zijn voor klanten met laag 2 diensten die via Almere gaan of in Almere uitkomen.

Er is een onderbreking van naar verwachting maximaal 2 uur voor alle FttH en FttB (glas) internet verbindingen in Almere.

Voor klanten met een verbinding van Interstroom zijn er naar verwachting enkele hiccups voor de dienst Internet. Deze zijn echter zo kort dat u dit naar verwachting niet merkt.

Enkele VoIP gesprekken kunnen wegvallen/er kan sprake zijn van slechte kwaliteit van gesprekken.

Onze excuses voor het ongemak.

[afgerond]Onderhoud alle voipdiensten

Om de kwaliteit, beschikbaarheid en de uitbreiding van het telefonie platform te kunnen realiseren zal er in de nacht van 26 op 27 september tussen 00:00 en 05:00 onderhoud gepleegd worden op het VoIP platform.

Het onderhoud vindt plaats na een eerder onderhoud wat tijdens uitvoering afgebroken werd en zal in de nacht van 26 op 27 casino september opnieuw uitgevoerd worden.

Impact: tijdens het onderhoud is het naar verwachting maximaal een uur lang niet mogelijk te bellen of gebeld te worden.

Excuses voor het ongemak.

Start-tijd: 2013-09-27 00:00 uur
Eind-tijd: 2013-09-27 05:00 uur

[opgelost] Storing managed voip

Op dit moment is er sprake van een storing op de Managed VoIP dienst.

De impact bestaat uit one way audio, waarbij de ene kant de andere kant niet verstaat, DECT toestellen die niet aanmelden, het vertraagd opzetten van verbindingen en het niet opzetten van verbindingen.

Om de impact van de storing te beperken is de beheeromgeving van Managed VoIP tijdelijk gesloten.

De storing wordt met de hoogste prioriteit onderzocht.

Excuses voor het ongemak.

Datum : 10 april 2012
Begin storing : 10:06 uur
Einde storing : 12:00 (dedicated lijnen en Mitel-toestellen), 15:45 (SIP-toestellen via internet)
Omschrijving : Geen telefonie mogelijk via het managed voip platform

Update 11-4-2012 08:00: De voor het aankomende weekend geplande upgrades zijn vannacht versneld doorgevoerd. Sinds 7:00 vanochtend werkt het volledige platform weer stabiel. Er treedt alleen bij locaties met dedicated DSL-lijnen en/of EVC’s over glasvezel nog een storing op bij het automatisch instellen van de toestellen. U kunt tijdelijk de toestellen handmatig een IP-adres toekennen.

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij het handmatig instellen van IP-adressen op uw toestellen of andere problemen ervaren, neemt u dan contact op met onze helpdesk op nummer 074-2452050 of per e-mail naar helpdesk@interstroom.nl.

Update 11-4-2012 12:00: Bij een beperkt aantal klanten kunnen nog de volgende problemen optreden:

  • Problemen bij het aanmelden van Gigaset A580IP basisstations
  • Vastlopende Mitel-toestellen; dit lijkt voornamelijk bij de 5330 en 5340 toestellen op te treden
Mocht u een van beide problemen ontdekken dan verzoeken wij u dat bij ons te melden.

[afgerond] Spoedonderhoud managed voip

Om de kwaliteit, beschikbaarheid en de uitbreiding van ons netwerk te kunnen realiseren hebben we het onderstaande onderhoud ingepland. We verzoeken u te beoordelen wat de impact voor uw dienstverlening zal zijn.

Datum : in de nacht van 28-03-2012 op 29-03-2012
Uitvoering : tussen 00:00 en 01:00 uur
Duur : 1 uur
Uitval : Een kortstondige onderbreking, naar verwachting ongeveer 30 seconden, casino online op het Managed VoIP platform
Impact : Lopende gesprekken zullen weg vallen. Gedurende de onderbreking kunnen er geen gesprekken worden opgezet.

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

[Geannuleerd] Onderhoud: Managed VoIP

Update 23-03-2012 13:30: 

Onderstaand onderhoud word tot nadere orde uitgesteld.
We zullen u zo spoedig mogelijk over de nieuwe datums berichten.

 

Eind maart brengt INTERSTROOM haar Managed VoIP platform naar de laatste software versie en worden nieuwe servers in gebruik genomen. Na de werkzaamheden ondersteunt het Managed VoIP platform nieuwe Mitel toestellen en biedt het nieuwe functionaliteit, zoals meerdere beltonen voor Mitel toestellen en verschillende openingstijden per vestiging en/of telefoonnummer.

Niet iedere functionaliteit is direct na de werkzaamheden beschikbaar, een aantal vergen nog extra handelingen om dit aan klanten te kunnen bieden.

De werkzaamheden worden verdeeld over twee weekenden. In beide weekenden kunnen er GEEN wijzigingen gemaakt worden op het Managed VoIP platform. Nieuwe bestellingen tijdens het weekend worden pas na het weekend geleverd. In het eerste weekend (van 23 t/m 25 maart) worden gedurende twee nachten (van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag) de bestaande servers van een nieuwere software versie voorzien om het platform voor te bereiden op de nieuwste software versie en de nieuwe servers.

In het tweede weekend (van 31 maart en 1 april) vindt de migratie naar de nieuwe servers plaats. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt er een proef-migratie uitgevoerd. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de uiteindelijk beoogde migratie uitgevoerd.

24 maart 0:00 – 08:00 Vernieuwen software
25 maart 0:00 – 08:00 Vernieuwen software

31 maart 0:00 – 08:00 Proef-migratie
1 april 0:00 – 08:00 Migratie

Tijdens de werkzaamheden van het eerste weekend zijn er een aantal korte onderbrekingen in de Managed VoIP dienst van maximaal 30 seconden. Tijdens de proef-migratie zijn er geen onderbrekingen. Tijdens de uiteindelijke migratie is er een onderbreking van een half uur om de servers te vervangen.

Excuses voor het ongemak.

[afgerond] Onderhoud Managed VoIP

Naar aanleiding van de storing afgelopen week wordt er spoedonderhoud uitgevoerd op het Managed VoIP platform zodat het geplande onderhoud in de 2 weekenden van oktober succesvol kan verlopen.

Tijdens het onderhoud kunt u niet bellen en/of gebeld worden noch treden doorschakelingen op het Managed VoIP platform in werking.

Onze excuses voor het ongemak.

Datum : 5 oktober  2011
Begin onderhoud : 00:00 u
Einde onderhoud :  03:00 u
Impact: Bestaande gesprekken worden verbroken en u kunt niet bellen en/of gebeld worden.

[afgerond] Spoed onderhoud: Managed VoIP – Alle

Naar aanleiding van de storing eerder vandaag wordt er een spoedonderhoud gedaan aan onze Managed VoIP servers. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en de servers worden herstart.

Tijdens het onderhoud is er eenmalig een korte onderbreking van maximaal 2 minuten. Bestaande gesprekken worden verbroken en er kunnen gedurende maximaal 2 minuten geen nieuwe gesprekken opgezet worden.

Onze excuses voor het ongemak.

Datum : 28 september  2011
Begin onderhoud : 00:00 u
Einde sonderhoud :  01:00 u
Impact: Bestaande gesprekken worden verbroken en er kunnen gedurende maximaal 2 minuten geen nieuwe gesprekken opgezet worden.

[opgelost] Storing DECT-toestellen op internetlocaties Managed VoIP

Door een storing aan een van de teleworker gateways van de Managed VoIP omgeving kunnen problemen ontstaan bij het gebruik van Gigaset DECT-toestellen op locaties die geen dedicated verbinding gebruiken. De verwachting is dat de storing rond 11:00 is opgelost.

Als workaround is het mogelijk de toestellen tijdelijk handmatig op een andere teleworker gateway te laten aanmelden; u kunt hiervoor de instructies op pagina 17 van de Managed VoIP handleiding gebruiken.

Door een storing aan een van de teleworker gateways van de Managed VoIP omgeving kunnen sinds 9:15 problemen ontstaan bij het gebruik van Gigaset DECT-toestellen op locaties die geen dedicated verbinding gebruiken. De verwachting is dat de storing rond 11:00 is opgelost.

Als workaround is het mogelijk de toestellen tijdelijk handmatig op een andere teleworker gateway te laten aanmelden; u kunt hiervoor de instructies op pagina 17 van de Managed VoIP handleiding gebruiken.

Update: Het probleem is sinds 10:00 verholpen.

Onderhoud managed voip (afgerond)

In de nacht van 28 op 29 maart wordt een software update uitgevoerd op de Teleworker Gateways van Managed VoIP. Gedurende het onderhoud zijn er twee perioden van een uur waarin het niet mogelijk is om te bellen en gebeld te worden op locaties die via internet zijn aangesloten op Managed VoIP. Eventueel actieve gesprekken zullen daarbij worden verbroken.

Locaties die via dedicated aansluitingen gebruik maken van Managed VoIP hebben geen last van dit onderhoud. Automatische beantwoorders en eventuele doorschakelingen blijven ook normaal werken.

We raden aan om dinsdagochtend 29 maart alle SIP toestellen zoals de Gigaset DECT en de Mediatrix te herstarten voor een correcte werking. Mocht u hinder ondervinden op Mitel toestellen, dan kunt u die ook opnieuw opstarten.

Datum:  29 maart 2011
Uitvoering: tussen 00:00 en 07:00
Omschrijving: Managed voip
Impact: Toestellen die aangesloten zijn via een internet locatie ondervinden een onderbreking.

Update 29-3 9:15: Er is een klein aantal gebruikers dat problemen ondervindt met Gigaset DECT-toestellen op locaties zonder dedicated verbinding. Dit probleem is op dit moment in onderzoek.

Update 29-3 9:40: Het probleem is getraceerd naar een van onze teleworker-gateways. Er wordt gewerkt aan een oplossing van dit probleem.

Update 29-3 10:50: Alle teleworker-gateways zijn weer online. Indien u een DECT-toestel gebruikt is het mogelijk noodzakelijk deze opnieuw op te starten.

Update 29-3 11:50: Er zijn nog een paar gebruikers die problemen ondervinden. Er wordt gezocht naar een oplossing.

Update 29-3 13:45: Er is een engineer op locatie van de teleworker-gateway, en er is contact gelegd met de leverancier van de gateways voor verdere debugging van het probleem.

Update 29-3 16:40: Er wordt op dit moment gewerkt aan een definitief herstel van de dienst; de verwachting is dat dit aan het begin van de avond voltooid zal zijn.

Update 29-3 23:00: De door de leverancier voorgestelde oplossing heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het probleem is bij de betreffende leverancier verder geëscaleerd.

Update 30-3 09:00: De dienst is vannacht vrijwel volledig hersteld. Mitel-toestellen op internetlocaties zullen automatisch de nieuwe teleworker-gateway vinden. Indien u handmatig SIP-toestellen met een niet-standaard gateway heeft geconfigureerd kan het zijn dat u deze terug moet zetten naar onze standaard teleworker-gateway (84.53.85.6). Er is nog een resterend probleem met de automatische configuratie van de Gigaset DECT-toestellen; daar wordt op dit moment naar gekeken. In de tussentijd kunt u deze toestellen handmatig configureren (SIP-proxy 84.53.85.6, en u kunt zoals gebruikelijk aanmelden met toestelnummer en PIN-code).

Update 30-3 10:00: Ook de auto-configuratie is hersteld.

Workaround:

Mocht u geen locaties met dedicated verbindingen hebben en last hebben van deze storing dan kunt u via http://mvoip.interstroom.nl/<uwnaam> op uw Managed VoIP omgeving inloggen. Als u met een beheer-account aanmeldt vindt u onder Bedrijfsinstellingen -> Routering binnenkomende oproepen een knop “Alle Uitzonderingen Inschakelen”. Hiermee worden de door u ingestelde noodrouteringen, bijvoorbeeld naar een automatische beantwoorder of mobiele telefoon, meteen ingeschakeld. Noodrouteringen instellen of wijzigen kan door op het betreffende telefoonnummer te klikken.