Aankondiging onderhoud met referentie: ChangeID20150134

Geachte heer/mevrouw,

UPDATE: Onderhoud WEAS 10-04-2015 – geannuleerd

Het onderstaande onderhoud van 9 op 10 april is geannuleerd tot nader order. Er zal een nieuwe aankondiging apart volgen.

 

In de nachten van 07-04-2015 op 08-04-2015 tussen 00:00 en 02:00 en 09-04-2015 op 10-04-2015 tussen 00:00 en 04:00 zal onderhoud uitgevoerd worden aan het glasnetwerk op de dienst WEAS (KPN Glasvezelverbinding).

Tijdens het onderhoud zullen er werkzaamheden worden verricht aan hardware, er vindt een upgrade plaats
Deze werkzaamheden, noodzakelijk ter verbetering en uitbreiding van het netwerk, hebben een Service Affecting (SA) karakter.

De impact is op te verdelen als volgt:

In de nacht van 07-04-2015 op 08-04-2015 is er sprake van voorbereiding. Er is geen verwachte impact op de WEAS dienst.

In de nacht van 09-04-2015 op 10-04-2015 is er sprake van omzetting. Naar verwachting zal de dienst WEAS gedurende het onderhoud maximaal 5 minuten onbeschikbaar zijn.

Onze excuses voor het ongemak

[afgerond] Werkzaamheden KPN ADSL, VDSL en FttH-verbindingen 9 en 10 januari

In de nachten van  migratie van 9 en 10 januari zullen migratie werkzaamheden plaatsvinden.

Op 9 januari zullen er tussen 00:01 en 23:59 modems van eindgebruikers een nieuwe lease aanvragen n.a.v. de KPN ADSL, VDSL en FttH-verbindingen DHCP migratie. Naar verwachting is er dan ergens op de dag willekeurig een onderbreking van enkele seconden. Om dit te forceren kunt u zelf op 9 januari na 01:00 het modem herstarten, waarschijnlijk zal er na de herstart geen onderbreking meer plaatsvinden.

Op 10 januari zullen tussen 00:00 en 07:00 alle WBA PPP verbindingen gemigreerd worden, naar verwachting zullen er hierdoor 2 onderbrekingen zijn van maximaal 30 minuten. Het kan zijn dat het nodig is het modem te herstarten na 07:00 alvorens de verbinding weer werkt.

[opgelost] Gedeeltelijke onderbreking KPN ADSL-verbindingen

Sinds 14:38 is er een storing op een van onze interconnects met KPN. Hierdoor is op een deel van de KPN ADSL-verbindingen geen internetverkeer mogelijk. KPN heeft dit probleem in onderzoek.

Update: KPN heeft de storing rond 19:35 opgelost. Indien uw verbinding niet automatisch weer online is gekomen kan een herstart van uw ADSL-router nodig zijn.

[afgerond] Onderhoud KPN DSL, september/oktober 2011

In verband met onderhoudswerkzaamheden zal in de maanden september en oktober een aantal onderbrekingen plaatsvinden op ADSL, SDSL en VDSL verbindingen via het KPN-netwerk. Lees het volledige bericht voor meer informatie over de exacte data en tijdstippen.

In verband met onderhoudswerkzaamheden op ons netwerk zal in de ochtend van 13, 14 en 15 september 2011 een onderbreking kunnen optreden op alle KPN ADSL, SDSL en VDSL verbindingen. Daarnaast zal KPN in de periode van 19 t/m 30 september en op 3 en 7 oktober werkzaamheden uitvoeren op diverse DSL-centrales.

Datum : 13, 14 en 15 september
Uitvoering : Tussen 00:00u en 07:00u
Duur uitval: Zie toelichting
Omschrijving : Gepland onderhoud
Impact: Uitval van internet voor alle KPN ADSL, SDSL en VDSL verbindingen

Datum : 19 t/m 30 september, 3 en 7 oktober
Uitvoering : Tussen 03:00u en 07:00u
Duur uitval: Zie toelichting
Omschrijving : Gepland onderhoud
Impact: Uitval van internet mogelijk gedurende 30 minuten

Op 13 en 14 september wordt onderhoud uitgevoerd aan onze koppelingen met KPN. Afhankelijk van de koppeling die door uw DSL-verbinding gebruikt wordt zult u op een van beide dagen een onderbreking in het internetverkeer van maximaal 90 minuten ervaren. Op 15 september worden software-upgrades uitgevoerd waardoor u meerdere korte onderbrekingen van circa 5 minuten kunt ondervinden.

In de periode van 19 t/m 30 september en op 3 en 7 oktober zal KPN werkzaamheden uitvoeren aan de DSL-apparatuur in diverse centrales. Gedurende deze periode is het mogelijk dat op een van de genoemde dagen uw DSL-verbinding tussen 3:00 en 7:00 een half uur niet bruikbaar is.

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Storing ADSL-verbindingen (opgelost)

Op dit moment is er een storing waardoor op een deel van onze ADSL-verbindingen packet loss optreedt. Het probleem is in onderzoek.

Op dit moment is er een storing waardoor op een deel van onze ADSL-verbindingen packet loss optreedt. Het probleem is in onderzoek.

Datum: 10-1-2011
Aanvang storing: 14:40
Einde storing: 15:10
Impact: klanten met een ADSL/SDSL/VDSL verbinding

Update 15:00: De storing treft ook een deel van onze VoIP diensten. Er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing.

Update 15:10: Op dit moment zijn alle verbindingen weer stabiel. Wij zijn nog in afwachting van een definitieve afmelding van het probleem door de betreffende leverancier.

Update 15:20: De storing is afgemeld door de leverancier. Mocht u nog problemen ervaren dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk op nummer 074-2452050 of per mail naar helpdesk@interstroom.nl.

Update 11-1-2011: Er is inmiddels bevestigd dat de problemen veroorzaakt zijn door een configuratiefout bij een van onze leveranciers. Deze is hersteld, en er zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Onderhoud netwerk, november 2010

Gedurende de maand november vinden de volgende werkzaamheden aan ons netwerk plaats:

– 6, 7 en 10 november: onderhoud met mogelijk impact voor DSL-verbindingen
– 25 november: onderhoud glasvezel-verbindingen Ziggo

In november zal op een aantal data onderhoud worden uitgevoerd door leveranciers van Interstroom. Het kan zijn dat u hier hinder van ondervindt; het betreft de volgende werkzaamheden:

Datum : 6 november 2010
Uitvoering : tussen 00:00 en 02:00
Uitval : Korte uitval van maximaal 20 minuten mogelijk
Omschrijving : Software-updates binnen DSL netwerk
Impact : Korte uitval voor klanten met een ADSL, SDSL of VDSL verbinding via KPN of BBNed

Datum : 7 november 2010
Uitvoering : tussen 00:00 en 06:00
Uitval : Korte uitval van maximaal 20 minuten mogelijk
Omschrijving : Software-updates binnen DSL netwerk
Impact : Korte uitval voor klanten met een ADSL, SDSL of VDSL verbinding via KPN of BBNed

Datum : 10 november 2010
Uitvoering : tussen 00:00 en 06:00
Uitval : Mogelijk mindere beschikbaarheid internetverbinding
Omschrijving : Werkzaamheden BBNed
Impact : Mogelijk korte uitval voor klanten met een ADSL of SDSL verbinding via BBNed

Datum : 25 november 2010
Uitvoering : tussen 01:00 en 06:00
Uitval : Korte uitval van maximaal 15 minuten mogelijk
Omschrijving : Onderhoud glasvezelverbindingen Ziggo
Impact : Korte uitval voor klanten met een glasvezelverbinding die geleverd wordt via het netwerk van Ziggo of Essent

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Werkzaamheden DSL-verbindingen, februari 2010 (afgerond)

In verband met gepland onderhoud zullen in februari mogelijk meerdere onderbrekingen plaatsvinden van uw ADSL, SDSL of VDSL-verbinding.

In verband met gepland onderhoud zullen in februari mogelijk meerdere onderbrekingen plaatsvinden van uw ADSL, SDSL of VDSL-verbinding. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de volgende dagen:

1, 2 en 3 februari 2010: Op deze dagen zullen door KPN software-upgrades worden uitgevoerd op apparatuur in diverse centrales in Nederland. De upgrades zullen uitgevoerd worden tussen 0:00 en 07:00 “s ochtends, en veroorzaken op het moment van de upgrade een onderbreking van ongeveer 60 minuten voor ADSL, SDSL en VDSL-verbindingen via het KPN-netwerk. Het is helaas niet mogelijk om vooraf aan te geven welke centrales op welke datum worden geupgrade.

4 februari 2010: Tussen 0:00 en 04:00 “s ochtends zal onderhoud gepleegd worden aan ons netwerk, waardoor all ADSL, SDSL en VDSL-verbindingen via zowel het KPN als BBNed netwerk een korte onderbreking van circa 10 minuten zullen ondervinden.

8, 9 en 10 februari 2010: Op deze dagen zullen door KPN software-upgrades worden uitgevoerd op apparatuur in diverse centrales in Nederland. De upgrades zullen uitgevoerd worden tussen 0:00 en 07:00 “s ochtends, en veroorzaken op het moment van de casino spiele upgrade een onderbreking van ongeveer 60 minuten voor ADSL, SDSL en VDSL-verbindingen via het KPN-netwerk. Het is helaas niet mogelijk om vooraf aan te geven welke centrales op welke datum worden geupgrade.

17 februari 2010: In de ochtend van 17 februari zal BBNed onderhoud uitvoeren. Tussen 0:00 en 06:00 is het mogelijk dat ADSL- en SDSL-verbindingen via het BBNed netwerk enkele malen kort onderbroken worden.

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Onderhoud KPN DSL, ochtend van vrijdag 29 januari 2010 (afgerond)

In verband met onderhoudswerkzaamheden zal in de ochtend van 29 januari een korte onderbreking optreden bij alle ADSL, SDSL en VDSL verbindingen over het KPN-netwerk.

In verband met onderhoudswerkzaamheden zal in de ochtend van 29 januari een korte onderbreking optreden bij alle ADSL, SDSL en VDSL verbindingen over het KPN-netwerk.

Datum : Ochtend van 29 januari 2010
Uitvoering : Tussen 05:00u en 07:00u
Duur uitval: Circa 10 minuten per verbinding
Omschrijving : Gepland onderhoud
Impact: Uitval van internet voor alle KPN ADSL, SDSL en VDSL verbindingen

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Migraties KPN ADSL-verbindingen

Gedurende de maand december zullen een groot deel van onze KPN ADSL-verbindingen omgezet worden naar het nieuwe All-IP netwerk van KPN. Deze migratie heeft geen gevolgen voor de instellingen van uw ADSL-modem, en uw verbinding blijft hetzelfde IP-adres behouden; wel zal op het moment dat uw verbinding omgezet wordt de internetverbinding gedurende circa 15 minuten wegvallen.

Update 20-12 11:15: De werkzaamheden zijn inmiddels zonder problemen afgerond.

Update 11-12 16:45: Conform onze aankondiging zijn er op dit moment
al een groot aantal KPN WBA CM ADSL lijnen gemigreerd naar Ethernet.
Gelukkig zijn we hierbij geen noemenswaardige problemen tegengekomen.

Toch willen we 1 ervaring met u delen, en dat is dat het er op lijkt
dat in een enkel geval, bij sommige Speedtouch modems, de
verbinding na de migratie niet vanzelf door het modem weer wordt
opgebouwd. Dit zijn dan modellen SpeedTouch modems in de 5xx serie, zoals de 500 en de 510 hebben hier wel eens moeite mee.

De oplossing in zo’n geval is simpelweg het laten uit- en aan
zetten van het modem.

Gedurende de maand december zullen een groot deel van onze KPN ADSL-verbindingen omgezet worden naar het nieuwe All-IP netwerk van KPN. Deze migratie heeft geen gevolgen voor de instellingen van uw ADSL-modem, en uw verbinding blijft hetzelfde IP-adres behouden; wel zal op het moment dat uw verbinding omgezet wordt de internetverbinding gedurende circa 15 minuten wegvallen.

Welke verbindingen worden omgezet?

Op de factuur voor uw ADSL-verbinding kunt u zien of uw verbinding omgezet wordt. Als de omschrijving de teksten “ADSL (KPN ZM)” , “SDSL” of “BBned” bevat zal uw verbinding niet omgezet worden; als de omschrijving begint met “ADSL (KPN CM)” zal de verbinding wel omgezet worden, tenzij een van de volgende situaties van toepassing is:

  • U gebruikt PIN over IP
  • De lijn is onderdeel van een Point-to-Point VPN
  • De lijn gebruikt PPPoA in plaats van DHCP (in dit geval zijn in uw modem een loginnaam en wachtwoord ingesteld voor het opzetten van de verbinding)
  • Uw verbinding heeft een eigen IP-subnet

Wanneer wordt mijn verbinding gemigreerd?

De migraties vinden plaats in de weken van 8 en 15 december. De migraties zullen ‘s nachts uitgevoerd worden, in de nachten voorafgaand aan werkdagen, zodat bij eventuele problemen zo snel mogelijk ingegrepen kan worden.

Verbindingen die gebruik maken van PPPoA worden naar verwachting in januari 2009 omgezet.

Merk ik iets van de migratie?

Op de korte onderbreking van uw verbinding na zult u niets merken van de migratie. U hoeft niets te veranderen aan de instellingen van uw ADSL-modem, en u blijft het huidige IP-adres houden.

Onze excuses voor het eventuele ongemak. Indien u vragen heeft over deze migraties of onverhoopt toch problemen ondervindt dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Onderhoud DSL-verbindingen, 26 november 2008

Naast de al geplande werkzaamheden van KPN zullen in de nacht van 25 op 26 november ook een aantal andere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan ons DSL-netwerk; hierdoor zullen naast de KPN ook BBNed-verbindingen enige hinder ondervinden. De werkzaamheden zullen tussen 0:00 en 2:00 worden uitgevoerd en een onderbreking van circa 5 minuten tot gevolg hebben.

Naast de al geplande werkzaamheden van KPN zullen in de nacht van 25 op 26 november ook een aantal andere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan ons DSL-netwerk; hierdoor zullen naast de KPN ook BBNed-verbindingen enige hinder ondervinden.

Datum : Nacht van 25 op 26 november 2008
Uitvoering : tussen 00:00 en 02:00
Duur : 2 uur
Uitval : Uitval van circa 5 minuten
Omschrijving : Onderhoud netwerk
Impact : Uitval van internet voor alle ADSL en SDSL verbindingen

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.