Storing ADSL-verbindingen (opgelost)

Op dit moment is er een storing waardoor op een deel van onze ADSL-verbindingen packet loss optreedt. Het probleem is in onderzoek.

Op dit moment is er een storing waardoor op een deel van onze ADSL-verbindingen packet loss optreedt. Het probleem is in onderzoek.

Datum: 10-1-2011
Aanvang storing: 14:40
Einde storing: 15:10
Impact: klanten met een ADSL/SDSL/VDSL verbinding

Update 15:00: De storing treft ook een deel van onze VoIP diensten. Er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing.

Update 15:10: Op dit moment zijn alle verbindingen weer stabiel. Wij zijn nog in afwachting van een definitieve afmelding van het probleem door de betreffende leverancier.

Update 15:20: De storing is afgemeld door de leverancier. Mocht u nog problemen ervaren dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk op nummer 074-2452050 of per mail naar helpdesk@interstroom.nl.

Update 11-1-2011: Er is inmiddels bevestigd dat de problemen veroorzaakt zijn door een configuratiefout bij een van onze leveranciers. Deze is hersteld, en er zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Storing BBNed ADSL/SDSL (opgelost)

Op dit moment is er een storing bij BBNed waardoor een deel van de ADSL en SDSL verbindingen via deze leverancier geen verbinding hebben. Het probleem is op dit moment bij BBNed in onderzoek.

Op dit moment is er een storing bij BBNed waardoor een deel van de ADSL en SDSL verbindingen via deze leverancier geen verbinding hebben. Het probleem is op dit moment bij BBNed in onderzoek.

Datum: 5-11-2010
Aanvang storing: 11:30u
Einde storing:
Impact: klanten met een xDSL verbinding via het BBNed netwerk

Update 12:15: BBned meldt dat er een storing is in een van hun core routers. Monteurs zijn onderweg.

Update 12:45: De meeste verbindingen zijn weer online; we zijn nog in afwachting van een definitieve afmelding door BBNed.

Update 13:15: BBNed meldt dat alle problemen opgelost zijn.

Onderhoud netwerk, november 2010

Gedurende de maand november vinden de volgende werkzaamheden aan ons netwerk plaats:

– 6, 7 en 10 november: onderhoud met mogelijk impact voor DSL-verbindingen
– 25 november: onderhoud glasvezel-verbindingen Ziggo

In november zal op een aantal data onderhoud worden uitgevoerd door leveranciers van Interstroom. Het kan zijn dat u hier hinder van ondervindt; het betreft de volgende werkzaamheden:

Datum : 6 november 2010
Uitvoering : tussen 00:00 en 02:00
Uitval : Korte uitval van maximaal 20 minuten mogelijk
Omschrijving : Software-updates binnen DSL netwerk
Impact : Korte uitval voor klanten met een ADSL, SDSL of VDSL verbinding via KPN of BBNed

Datum : 7 november 2010
Uitvoering : tussen 00:00 en 06:00
Uitval : Korte uitval van maximaal 20 minuten mogelijk
Omschrijving : Software-updates binnen DSL netwerk
Impact : Korte uitval voor klanten met een ADSL, SDSL of VDSL verbinding via KPN of BBNed

Datum : 10 november 2010
Uitvoering : tussen 00:00 en 06:00
Uitval : Mogelijk mindere beschikbaarheid internetverbinding
Omschrijving : Werkzaamheden BBNed
Impact : Mogelijk korte uitval voor klanten met een ADSL of SDSL verbinding via BBNed

Datum : 25 november 2010
Uitvoering : tussen 01:00 en 06:00
Uitval : Korte uitval van maximaal 15 minuten mogelijk
Omschrijving : Onderhoud glasvezelverbindingen Ziggo
Impact : Korte uitval voor klanten met een glasvezelverbinding die geleverd wordt via het netwerk van Ziggo of Essent

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Werkzaamheden DSL-verbindingen, februari 2010 (afgerond)

In verband met gepland onderhoud zullen in februari mogelijk meerdere onderbrekingen plaatsvinden van uw ADSL, SDSL of VDSL-verbinding.

In verband met gepland onderhoud zullen in februari mogelijk meerdere onderbrekingen plaatsvinden van uw ADSL, SDSL of VDSL-verbinding. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de volgende dagen:

1, 2 en 3 februari 2010: Op deze dagen zullen door KPN software-upgrades worden uitgevoerd op apparatuur in diverse centrales in Nederland. De upgrades zullen uitgevoerd worden tussen 0:00 en 07:00 “s ochtends, en veroorzaken op het moment van de upgrade een onderbreking van ongeveer 60 minuten voor ADSL, SDSL en VDSL-verbindingen via het KPN-netwerk. Het is helaas niet mogelijk om vooraf aan te geven welke centrales op welke datum worden geupgrade.

4 februari 2010: Tussen 0:00 en 04:00 “s ochtends zal onderhoud gepleegd worden aan ons netwerk, waardoor all ADSL, SDSL en VDSL-verbindingen via zowel het KPN als BBNed netwerk een korte onderbreking van circa 10 minuten zullen ondervinden.

8, 9 en 10 februari 2010: Op deze dagen zullen door KPN software-upgrades worden uitgevoerd op apparatuur in diverse centrales in Nederland. De upgrades zullen uitgevoerd worden tussen 0:00 en 07:00 “s ochtends, en veroorzaken op het moment van de casino spiele upgrade een onderbreking van ongeveer 60 minuten voor ADSL, SDSL en VDSL-verbindingen via het KPN-netwerk. Het is helaas niet mogelijk om vooraf aan te geven welke centrales op welke datum worden geupgrade.

17 februari 2010: In de ochtend van 17 februari zal BBNed onderhoud uitvoeren. Tussen 0:00 en 06:00 is het mogelijk dat ADSL- en SDSL-verbindingen via het BBNed netwerk enkele malen kort onderbroken worden.

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Onderhoud BBNed DSL-verbindingen, nacht van 20 op 21 oktober 2009 (afgerond)

In verband met onderhoudswerkzaamheden zullen in de nacht van 20 op 21 oktober onderbrekingen optreden bij alle ADSL- en SDSL-verbindingen op het BBNed-netwerk. Er zal tweemaal een onderbreking van het DSL-signaal van ongeveer een uur optreden.

In verband met onderhoudswerkzaamheden zullen in de nacht van 20 op 21 oktober onderbrekingen optreden bij alle ADSL- en SDSL-verbindingen op het BBNed-netwerk. Er zal tweemaal een onderbreking van het DSL-signaal van ongeveer een uur optreden.

Datum : Nacht van 20 op 21 oktober 2009
Uitvoering : Tussen 0:00u en 05:00u
Omschrijving : Onderhoud
Impact: Uitval van internet voor alle ADSL en SDSL verbindingen op het BBNed-netwerk
Duur onderbreking: Tweemaal een uur

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Update 8:45: Een aantal verbindingen ondervindt problemen als gevolg van het uitgevoerde onderhoud. Er wordt op dit moment gewerkt aan dit probleem.

Update 9:15: Klanten die nog problemen hebben worden geadviseerd het ADSL-modem een keer opnieuw op te starten. Dit lost in vrijwel alle gevallen het probleem op; indien u daarna nog problemen heeft kunt u het beste contact opnemen met onze helpdesk op nummer 074-2452050.

Onderhoud DSL-verbindingen, nacht van 20 op 21 mei (afgerond)

In verband met onderhoud kunnen in de nacht van 20 op 21 mei onderbrekingen optreden op alle BBNed ADSL- en SDSL-verbindingen van Interstroom.

Update: Het onderhoud is succesvol afgerond; als uw verbinding nog niet werkt dient u uw ADSL-modem opnieuw op te starten.

In verband met onderhoudswerkzaamheden zullen in de nacht van 21 op 22 april enkele korte onderbrekingen optreden bij alle BBNed ADSL- en SDSL-verbindingen.

Datum : Nacht van 20 op 21 mei 2009
Uitvoering : Tussen 0:00u en 06:00u
Uitval : Maximaal 5 uur
Omschrijving : Installatie IOS-updates op switches en routers
Impact: Uitval van internet voor alle ADSL en SDSL verbindingen over het BBNed-netwerk

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Storing BBned DSL-verbindingen (opgelost)

Op dit moment is er een storing bij een deel van de BBned ADSL- en SDSL-verbindingen. Het probleem is op dit moment in onderzoek; de storing treft in ieder geval de plaatsen Almelo, Oldenzaal en Ede.

Update 12:55: Het probleem lag in de stroomvoorziening van apparatuur van BBned, dit is inmiddels hersteld.

Op dit moment is er een storing bij een deel van de BBned ADSL- en SDSL-verbindingen. Het probleem is op dit moment in onderzoek; de storing treft in ieder geval de plaatsen Almelo, Oldenzaal en Ede.

Datum : 21 januari 2009
Begin storing : 10:45
Einde storing: 12:45
Omschrijving : Geen internet mogelijk via sommige DSL lijnen van BBned

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Storing BBned DSL-verbindingen (opgelost)

Op dit moment heeft BBned een probleem op een van hun routers. Dit
heeft als symptomen dat mensen met een BBned DSL-verbinding verminderde performance
hebben of compleet onbereikbaar zijn.

Update 14:35: Het onderhoud is rond 14:15 voltooid, alle verbindingen functioneren weer normaal.

Update 13:15: I.v.m het eerder genoemde storingsmelding wordt een spoedonderhoud
uitgevoerd.

Op dit moment heeft BBned een probleem op een van hun routers. Dit
heeft tot gevolg dat mensen met een BBned DSL-verbinding verminderde performance
hebben of compleet onbereikbaar zijn.

Datum : 24 november 2008
Begin storing : 12:25u
Einde storing : 14:15u
Omschrijving : Geen internet mogelijk via DSL lijnen BBned

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Onderhoud DSL-verbindingen, 26 november 2008

Naast de al geplande werkzaamheden van KPN zullen in de nacht van 25 op 26 november ook een aantal andere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan ons DSL-netwerk; hierdoor zullen naast de KPN ook BBNed-verbindingen enige hinder ondervinden. De werkzaamheden zullen tussen 0:00 en 2:00 worden uitgevoerd en een onderbreking van circa 5 minuten tot gevolg hebben.

Naast de al geplande werkzaamheden van KPN zullen in de nacht van 25 op 26 november ook een aantal andere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan ons DSL-netwerk; hierdoor zullen naast de KPN ook BBNed-verbindingen enige hinder ondervinden.

Datum : Nacht van 25 op 26 november 2008
Uitvoering : tussen 00:00 en 02:00
Duur : 2 uur
Uitval : Uitval van circa 5 minuten
Omschrijving : Onderhoud netwerk
Impact : Uitval van internet voor alle ADSL en SDSL verbindingen

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.