Netwerk problemen [opgelost]

Sinds vanmorgen 9:00 constateren wij wisselende netwerkproblemen met betrekking tot connectiviteit. Het lijken routeringsproblemen buiten onze directe controle. We zijn aan het onderzoeken waar deze vandaan komen, en wat de impact is.

Update 9:50. De netwerkproblemen lijken vrij specifiek en geïsoleerd. De impact op de interstroom servers lijkt vrij gering op dit moment.

Update 11:15. Verkeer van en naar ons netwerk dat via internetknooppunt  NL-IX loopt blijkt in sommige gevallen niet door te komen. Omdat er verbinding is met meerdere internetknooppunten bleef de impact beperkt. Op dit moment wordt al het verkeer dat anders over de NL-IX zou gaan over andere internet knooppunten gestuurd, zodat het probleem daarmee in ieder geval is omzeild. Zodra de problemen aan de NL-IX verbinding zijn verholpen zal het omgeleide verkeer weer teruggezet worden naar de NL-IX.