Onderhoud met impact op Online Backup dienst, ochtend van 25 juni 2010 (afgerond)

Door onderhoudswerkzaamheden van een van onze leveranciers zal de Online Backup dienst in de ochtend van 25 juni enige tijd onbereikbaar zijn.

In de ochtend van 25 juni zal een van onze leveranciers onderhoud uitvoeren aan een aantal glasvezelverbindingen. Tijdens dit onderhoud zal onze Online Backup dienst onbereikbaar zijn.

Datum : Ochtend van 25 juni 2010
Uitvoering : tussen 00:00 en 06:00
Uitval : Maximaal 6 uur
Omschrijving : Onderhoud netwerk
Impact : Online Backup dienst niet beschikbaar

Onze excuses voor de late melding van dit onderhoud; deze werkzaamheden hebben geen invloed op ons primaire netwerk, maar door de onverwachte omschakeling van onze Online Backup dienst naar de replicatieomgeving blijkt deze dienst toch door de werkzaamheden getroffen te worden.

Update: onze leverancier heeft het onderhoud kunnen uitvoeren zonder impact op de Online Backup dienst.

Stroomstoring datacenter

Rond 13:45 heeft zich er een stroomstoring voorgedaan in het datacentrum waar veel van onze servers staan. De meeste servers zijn vanzelf weer opnieuw opgestart. De meeste problemen hebben wij inmiddels opgelost. Ook onze datakoppeling met de NDIX heeft problemen ondervonden. Klanten met een glasvezelverbinding over de NDIX hebben daarvan problemen kunnen ondervinden. De verbindingen zijn inmiddels door de NDIX hersteld. Mocht u nog problemen tegenkomen dan verzoeken wij u deze te melden op helpdesk@interstroom.nl of telefonisch op 074-2452050.

Sinds 16:15 is ook de Online Backup-dienst weer beschikbaar. In verband met een storing aan de primaire hardware is een failover gedaan naar de replicatie-omgeving. De dienst draait nu met verminderde redundantie; naar verwachting zal in de loop van de week de volledige redundantie hersteld worden.

Update 17:15: De beheerder van ons datacenter heeft zojuist een post-incident report vrijgegeven. Hieruit blijkt dat de oorzaak van de stroomstoring een menselijke fout was, die veroorzaakt werd doordat tijdens onderhoud aan het UPS-systeem niet de voorgeschreven procedures zijn gevolgd. Om herhaling te voorkomen zal personeel dat bij dergelijk onderhoud betrokken is opnieuw vertrouwd gemaakt worden met de betreffende procedures.

Vertraging internetverkeer, 5 juni 2010

In de ochtend van 5 juni zijn door een Denial-of-Service aanval enkele delen van het Interstroom-netwerk verminderd bereikbaar geweest. Gedurende de aanval zijn enkele servers in ons datacenter tussen 3:30 en 5:45 korte perioden onbereikbaar geweest, en kunt u hinder hebben ondervonden bij het gebruik van glasvezelverbindingen van Interstroom.

In de ochtend van 5 juni zijn door een Denial-of-Service aanval enkele delen van het Interstroom-netwerk verminderd bereikbaar geweest. Gedurende de aanval zijn enkele servers in ons datacenter korte perioden onbereikbaar geweest, en kunt u hinder hebben ondervonden bij het gebruik van glasvezelverbindingen van Interstroom.

De aanval is begonnen rond 3:30, en sinds 5:45 zijn alle diensten weer online casino volledig beschikbaar. Mocht u toch nog problemen ondervinden dan kunt u een e-mail sturen naar helpdesk@interstroom.nl of contact met ons opnemen op nummer 074-2452050.

Update 14:20 Wederom ondervinden enkele klanten hinder. Op dit moment wordt met onze leveranciers gezocht naar een oplossing.

Update 16:00 De verantwoordelijke klant is achterhaald en afgesloten, en alle getroffen diensten zijn tussen 15:30 en 15:45 weer beschikbaar gekomen.