Gepland Onderhoud UPS’en Datacenter Enschede (afgerond)

Hierbij willen wij u informeren over het onderhoud aan de UPS’en dat zal worden uitgevoerd op woensdag 23 juni 2010 van 08:00 tot 18:00 uur.

Het onderhoud aan de UPS in het Datacenter wordt een maal per jaar conform SLA preventief uitgevoerd door onze leverancier.
Tijdens dit onderhoud vindt er een inspectie plaats waarbij de benodigde software wordt gecontroleerd, een schoonmaak van de apparatuur plaatsvindt en er uiteindelijk geschakeld gaat worden naar bypass van de betreffende
UPS. Het onderhoud wordt per UPS uitgevoerd waarbij de overige in bedrijf blijven. Daar we  een N+1  redundantie op de UPS voorziening hebben is de eventuele impact voor u dat er tijdens dit onderhoud tijdelijk geen redundante
UPS beschikbaar is en dat er alleen in het geval van  een gelijktijdige Power- en UPS failure een probleem zou kunnen ontstaan. Wij achten het risico dat deze situatie kan ontstaan zeer klein.

Datum: Woensdag 23 Juni
Uitvoering: tussen 8:00 en 18:00

Impact: Wij verwachten dat dit geen impact zal hebben.

Onderhoud backupservers(afgerond)

Op vrijdag ochtend 21 Mei zullen enkele backupservers geupgrade worden, hierdoor kan er voor sommige accounts tijdelijk geen verbinding worden gemaakt met onze servers.

Datum:  21 Mei
Uitvoering: tussen 9:00 en 10:00
Omschrijving: Hosted Security, Online backup
Impact: Enkele backupservers zullen ge upgrade worden waardoor ze maximaal 15 minuten niet bereikbaar zijn.

update 21mei: De werkzaamheden zijn om 9:15 uur afgerond

Onderhoud netwerk, ochtend van 1 juni 2010 (afgelast)

In de ochtend van 1 juni 2010 zullen tussen 00:00 en 07:00 werkzaamheden plaatsvinden aan centrale netwerkapparatuur, waardoor enige korte onderbrekingen in de internetverbinding naar ons datacenter kunnen optreden. Hierdoor zullen bij Interstroom gehoste servers en algemene diensten van Interstroom zoals web- en mailhosting mogelijk korte tijd onbereikbaar zijn. Deze werkzaamheden zullen geen invloed hebben op ADSL, SDSL en/of VDSL verbindingen.

In de ochtend van 1 juni 2010 zullen tussen 00:00 en 07:00 werkzaamheden plaatsvinden aan het netwerk van een van onze leveranciers. Gedurende dit onderhoud kunnen mogelijk enkele korte onderbrekingen in de internetverbinding naar ons datacenter optreden. Hierdoor zullen bij Interstroom gehoste servers en algemene diensten van Interstroom zoals web- en mailhosting mogelijk korte tijd onbereikbaar zijn. Deze werkzaamheden zullen geen invloed hebben op ADSL, SDSL en/of VDSL verbindingen.

Datum : Ochtend van 1 juni 2010
Uitvoering : tussen 00:00 en 07:00
Uitval : Korte uitval van maximaal 15 minuten mogelijk
Omschrijving : Onderhoud netwerk
Impact : Mogelijk korte onderbrekingen in het internetverkeer van en naar servers in ons datacenter, en via glasvezelverbindingen van Interstroom

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

update 1 juni:

Hierbij informeren wij u dat het netwerkonderhoud is onderbroken vanwege het niet kunnen passeren van een stap in het draaiboek.

Een technisch defect aan een router board dat ter vervanging was aangeboden heeft voorkomen dat we verdere stappen konden zetten in de netwerkmigratie.

In overleg met het Technical Assistance Center van onze leverancier is besloten dat verder onderhoud wordt gestopt totdat de oorzaak van het technisch defect is gevonden. Op dit moment wordt er nog informatie vergaard omtrent het technisch defect.

De geplande onderbrekingen zoals aangekondigd zullen dus niet plaatsvinden.

Hiervoor zal opnieuw een maintenance window worden gepland dat binnenkort wordt gecommuniceerd.

De genoemde zaken hebben geen impact op de door Equinix geboden dienstverlening, daar er geen wijzigingen in het netwerk zijn geweest.