Onderhoud NDIX, 20 januari (afgerond)

In de ochtend van 20 januari zal tussen 0:00 en 4:30 onderhoud plaatsvinden aan de NDIX-marktplaats. Internetverbindingen via NDIX en FastFiber-aansluitingen zullen hierdoor enkele korte onderbrekingen ondervinden.

In de ochtend van 20 januari zal onderhoud worden uitgevoerd aan de NDIX-marktplaats. Door dit onderhoud zullen internetverbindingen via deze marktplaats enige malen kort onderbroken worden. Naast klanten die zelf een NDIX-aansluiting hebben zal dit onderhoud ook een korte onderbreking opleveren voor klanten die via het FastFiber-netwerk internetverkeer afnemen bij Interstroom.

Datum: Ochtend van 20 januari 2010
Uitvoering: Tussen 0:00 en 4:30
Uitval: Maximaal drie korte onderbrekingen van enkele minuten
Omschrijving: Onderhoud NDIX-platform
Impact: Korte onderbreking verkeer voor NDIX en FastFiber-aansluitingen

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.