Onderhoud BBNed DSL-verbindingen, nacht van 20 op 21 oktober 2009 (afgerond)

In verband met onderhoudswerkzaamheden zullen in de nacht van 20 op 21 oktober onderbrekingen optreden bij alle ADSL- en SDSL-verbindingen op het BBNed-netwerk. Er zal tweemaal een onderbreking van het DSL-signaal van ongeveer een uur optreden.

In verband met onderhoudswerkzaamheden zullen in de nacht van 20 op 21 oktober onderbrekingen optreden bij alle ADSL- en SDSL-verbindingen op het BBNed-netwerk. Er zal tweemaal een onderbreking van het DSL-signaal van ongeveer een uur optreden.

Datum : Nacht van 20 op 21 oktober 2009
Uitvoering : Tussen 0:00u en 05:00u
Omschrijving : Onderhoud
Impact: Uitval van internet voor alle ADSL en SDSL verbindingen op het BBNed-netwerk
Duur onderbreking: Tweemaal een uur

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderhoud of de beschikbaarheid van uw dienst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Update 8:45: Een aantal verbindingen ondervindt problemen als gevolg van het uitgevoerde onderhoud. Er wordt op dit moment gewerkt aan dit probleem.

Update 9:15: Klanten die nog problemen hebben worden geadviseerd het ADSL-modem een keer opnieuw op te starten. Dit lost in vrijwel alle gevallen het probleem op; indien u daarna nog problemen heeft kunt u het beste contact opnemen met onze helpdesk op nummer 074-2452050.