Migraties KPN ADSL-verbindingen

Gedurende de maand december zullen een groot deel van onze KPN ADSL-verbindingen omgezet worden naar het nieuwe All-IP netwerk van KPN. Deze migratie heeft geen gevolgen voor de instellingen van uw ADSL-modem, en uw verbinding blijft hetzelfde IP-adres behouden; wel zal op het moment dat uw verbinding omgezet wordt de internetverbinding gedurende circa 15 minuten wegvallen.

Update 20-12 11:15: De werkzaamheden zijn inmiddels zonder problemen afgerond.

Update 11-12 16:45: Conform onze aankondiging zijn er op dit moment
al een groot aantal KPN WBA CM ADSL lijnen gemigreerd naar Ethernet.
Gelukkig zijn we hierbij geen noemenswaardige problemen tegengekomen.

Toch willen we 1 ervaring met u delen, en dat is dat het er op lijkt
dat in een enkel geval, bij sommige Speedtouch modems, de
verbinding na de migratie niet vanzelf door het modem weer wordt
opgebouwd. Dit zijn dan modellen SpeedTouch modems in de 5xx serie, zoals de 500 en de 510 hebben hier wel eens moeite mee.

De oplossing in zo’n geval is simpelweg het laten uit- en aan
zetten van het modem.

Gedurende de maand december zullen een groot deel van onze KPN ADSL-verbindingen omgezet worden naar het nieuwe All-IP netwerk van KPN. Deze migratie heeft geen gevolgen voor de instellingen van uw ADSL-modem, en uw verbinding blijft hetzelfde IP-adres behouden; wel zal op het moment dat uw verbinding omgezet wordt de internetverbinding gedurende circa 15 minuten wegvallen.

Welke verbindingen worden omgezet?

Op de factuur voor uw ADSL-verbinding kunt u zien of uw verbinding omgezet wordt. Als de omschrijving de teksten “ADSL (KPN ZM)” , “SDSL” of “BBned” bevat zal uw verbinding niet omgezet worden; als de omschrijving begint met “ADSL (KPN CM)” zal de verbinding wel omgezet worden, tenzij een van de volgende situaties van toepassing is:

  • U gebruikt PIN over IP
  • De lijn is onderdeel van een Point-to-Point VPN
  • De lijn gebruikt PPPoA in plaats van DHCP (in dit geval zijn in uw modem een loginnaam en wachtwoord ingesteld voor het opzetten van de verbinding)
  • Uw verbinding heeft een eigen IP-subnet

Wanneer wordt mijn verbinding gemigreerd?

De migraties vinden plaats in de weken van 8 en 15 december. De migraties zullen ‘s nachts uitgevoerd worden, in de nachten voorafgaand aan werkdagen, zodat bij eventuele problemen zo snel mogelijk ingegrepen kan worden.

Verbindingen die gebruik maken van PPPoA worden naar verwachting in januari 2009 omgezet.

Merk ik iets van de migratie?

Op de korte onderbreking van uw verbinding na zult u niets merken van de migratie. U hoeft niets te veranderen aan de instellingen van uw ADSL-modem, en u blijft het huidige IP-adres houden.

Onze excuses voor het eventuele ongemak. Indien u vragen heeft over deze migraties of onverhoopt toch problemen ondervindt dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.